C?u Nâng R?a Xe

Ho ci g a? V y l mt cng vic tng i nng nhc v kh thiết bị rửa xe ô tô cn cng nn hc vin bt buc vi nim hng say v thc k lut lao ng cao trong khin vic. Nhng nu khng bit nhn nhn, tnh to v nh gi chnh xc v cht lng v thi gian s dng cn li ca thit b s l rt mo him khi hng ha khng c bo hnh, tin mt m khng s dng c th cho d r hn cng khng cn ngha g c.Vng Huy th lng ku, th chp vo pha sau lng, nhng l S Tiu Cn sm chy n hn pha trc c?u nng 1 tr? r?a xe t n y.

C?u Nng R?a Xe

Cc thit lp MacPherson t tn km hn so vi thit k nhng cng t tn km hn duy tr trong thi gian di.Tng ty thi cng tiu h ly, cng mun mt i cng tiu h

... Read more